Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 15.12. 2016. у 13.15 часова

Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 10. новембра са почетком у 13.15 часова