Седнице Одељенских већа биће одржане у среду, 18. априла по следећем распореду:

Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 15.12. 2016. у 13.15 часова