PRAVILNIK

O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu.

Član 2

Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada utvrđeni nastavnim planom i programom za osnovne škole planiraju se godišnjim planom rada.

Član 3

Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva polugodišta.

Prvo polugodište počinje u petak, 1. septembra 2017. godine, a završava se u sredu, 31. januara 2018. godine.

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 12. februara 2018. godine.

Drugo polugodište završava se u četvrtak, 31. maja 2018. godine za učenike osmog razreda, odnosno u četvrtak, 14. juna 2018. godine za učenike od prvog do sedmog razreda.

Član 4

Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada iz člana 1. ovog pravilnika za učenike od prvog do sedmog razreda, ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 180 nastavnih dana.

Obrazovno-vaspitni rad za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.

U okviru 36, odnosno 34 petodnevne nastavne sedmice, škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici.

Svaki dan u sedmici neophodno je da bude zastupljen 36, odnosno 34 puta.

Član 5

Nastavni plan i program za osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu ostvaruje se prema godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa zakonom.

Član 6

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust.

Jesenji raspust počinje u četvrtak, 9. novembra 2017. godine, a završava se u petak, 10. novembra 2017. godine.

Zimski raspust ima dva dela - prvi deo počinje u sredu, 3. januara 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 8. januara 2018. godine, a drugi deo počinje u četvrtak, 1. februara 2018. godine, a završava se u petak, 9. februara 2018. godine.

Prolećni raspust počinje u ponedeljak, 2. aprila 2018. godine, a završava se u ponedeljak, 9. aprila 2018. godine.

Za učenike od prvog do sedmog razreda, letnji raspust počinje u petak, 15. juna 2018. godine, a završava se u petak, 31. avgusta 2018. godine. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se u petak, 31. avgusta 2018. godine.

Član 7

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava - Dan duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku.

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2017. godine, Sveti Sava 27. januara 2018. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2018. godine, Dan pobede 9. maja 2018. godine, Vidovdan 28. juna 2018. godine.

Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.

Sreda, 8. novembar 2017. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.

Član 8

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave;

2) pripadnici Islamske zajednice - 1. septembra 2017. godine, na prvi dan Kurban Bajrama i 14. juna 2018. godine na prvi dan Ramazanskog Bajrama;

3) pripadnici Jevrejske zajednice - 30. septembra 2017. godine, na prvi dan Jom Kipura;

4) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru - 25. decembra 2017. godine, na prvi dan Božića;

5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru - 7. januara 2018. godine, na prvi dan Božića;

6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru - počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa (katolici - od 30. marta do 2. aprila 2018. godine; pravoslavni od 6. aprila do 9. aprila 2018. godine).

Član 9

Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane u kojima su se ostvarivale ekskurzije.

Ako je dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi godišnjim planom rada.

Član 10

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podela đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Vreme podele svedočanstava, kao i vreme podele diploma, škola utvrđuje godišnjim planom rada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Svečana podela đačkih knjižica, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog polugodišta, obaviće se u četvrtak, 28. juna 2018. godine.

Saopštavanje uspeha učenika muzičke i baletske škole na kraju drugog polugodišta i podela svedočanstava i diploma obaviće se u skladu sa godišnjim planom rada škole, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 11

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 13. aprila 2018. godine i u subotu, 14. aprila 2018. godine, a završni ispit u ponedeljak, 18. juna 2018. godine, utorak, 19. juna 2018. godine i sredu, 20. juna 2018. godine.

Član 12

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku".

  

TABELARNI PREGLED KALENDARA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

kalendar1718.gif