На овој страници се налазе линкови на којима се могу видети документа и планови везани за рад школе.

- Информатор о раду за 2022. годину (линк)

 

 

 - Извештај о раду школе за школску 2021/22. годину (линк)

- План рада за школску 2022/23. годину (линк)

- Информатор о раду за 2022 годину (линк)


Школски Развојни план 2020.