Предметна настава школске 2019/20. године одвија се у следећим одељењима:


 

Разред и одељење Број ученика Одељенски старешина
 
51   Данијел Николић
52 18 Боривоје Стевановић
53   Владислав Јаковљевић
61   Вито Петровић
62   Бојан Хаџић
71  28 Драгана Живковић-Скокић
72  28 Владимир Стојановић
81   Марина Јордански
82   Сретен Симић

 Укупно ученика: _____


 Задужења наставника по предметима и одељењима


 

Предавач Број часова Предмети Одељења у којима предаје
Љубица Георгијев 18 СРП 52, 71, 72, 51
Виолета Јаковљевић 20 СРП 61, 62, 81, 82, 83
Владимир Стојановић 18 ЕНГ 51, 71, 52, 72, 61, 82, 62, 81, 83
Марина Јордански 12 ЛИК, СИВ 51, 52, 61, 72, 82, 81, 71, 83, 62
Бојан Хаџић 11 МУЗ 61, 62, 71, 51, 52, 81, 72, 83, 82
Милица Спасојевић 16 ИСТ 62, 61, 52, 51, 71, 72, 81, 82, 83
Владислав Јаковљевић 17 ГЕО, ГРВ 52, 62, 72, 51, 71, 82, 81, 61, 83
Биљана Томић 14 ФИЗ 62, 82, 61, 71, 72, 81, 83
Боривоје Стевановић 19 МАТ, ИНФ 52, 61, 62, 51, 81, 82, 83
Данијел Николић 20 МАТ 71, 72, 81, 82, 83
Славица Јаковљевић 16 БИО 71, 72, 51, 62, 81, 82, 61, 83
Рајна Ненадовић 10 ХЕМ 71, 81, 82, 72, 83
Вито Петровић 20 ТЕХ, ТИТ, ИНФ 81, 71, 82, 72, 51, 52, 83, 61, 62
Сретен Симић 20 ИСП, ФЗВ 62, 51, 52, 72, 81, 82, 83, 61, 71
Стојадин Туфегџић 7 ИСП, ФЗВ 71, 81, 82, 83
Драгана Живковић-Скокић 18 РУС 81, 62, 82, 71, 72, 61, 52, 51, 83
Миленија Микић 4 ВЕР 81, 82, 83, 51, 52, 71, 72
Бобана Мишић 7 ГРВ 61, 62, 51, 52, 71, 72, 81, 82, 83
Иван Михајловић 5 ИНФ 71, 72, 61, 62
Бојана Здравковић 2 БИО 52

 

 

Годишњи фонд часова редовне наставе


Предмет 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136
Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68
Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34
Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34
Историја 1 36 2 72 2 72 2 68
Географија 1 36 2 72 2 72 2 68
Физика - - 2 72 2 72 2 68
Математика 4 144 4 144 4 144 4 136
Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68
Хемија - - - - 2 72 2 68
Техничко и информатичко образовање 2 72 2 72 2 72 2 68
Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68

Годишњи фонд часова изборне наставе

 

Предмет 5. разред  6. разред 7. разред 8. разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 34
Руски језик 2 72 2 72 2 72 2 68
Изабрани спорт 1 36 1 36 1 36 1 34
Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34
Шах     1 36 1 36    
Сликање и вајање 1 36