Предметна настава школске 2017/18. године одвија се у следећим одељењима:


 

Разред и одељење Број ученика Одељенски старешина
 
51 28  Драгана Живковић-Скокић
52 28  Владимир Стојановић
61   Марина Јордански
62   Сретен Симић
71   Славица Јаковљевић
72   Виолета Јаковљевић
81 19 Боривоје Стевановић
82   Бојан Хаџић
83   Владислав Јаковљевић

 Укупно ученика: _____


 Задужења наставника по предметима и одељењима


 

Предавач Одељење Предмет Дужина Недељни фонд
Тијана Милићевић     18
  52 Српски језик Час 5
  72 Српски језик Час 4
  73 Српски језик Час 4
  51 Српски језик Час 5
         
Виолета Јаковљевић     20
  62 Српски језик Час 4
  71 Српски језик Час 4
  82 Српски језик Час 4
  61 Српски језик Час 4
  81 Српски језик Час 4
         
Владимир Стојановић     18
  51 Енглески језик Час 2
  71 Енглески језик Час 2
  52 Енглески језик Час 2
  72 Енглески језик Час 2
  61 Енглески језик Час 2
  82 Енглески језик Час 2
  62 Енглески језик Час 2
  81 Енглески језик Час 2
  73 Енглески језик Час 2
         
Јордански Марина     12
  51 Ликовна култура Два Часa 1
  52 Ликовна култура Два Часa 1
  61 Ликовна култура Час 1
  62 Ликовна култура Час 1
  73 Ликовна култура Час 1
  72 Ликовна култура Час 1
  51,52 Сликање и вајање Час 1
  82 Ликовна култура Час 1
  81 Ликовна култура Час 1
  71 Ликовна култура Час 1
         
Бојан Хаџић     11
  61 Музичка култура Час 1
  62 Музичка култура Час 1
  71 Музичка култура Час 1
  82 Музичка култура Час 1
  51 Музичка култура Час 2
  52 Музичка култура Час 2
  81 Музичка култура Час 1
  73 Музичка култура Час 1
  72 Музичка култура Час 1
         
Милица Спасојевић     16
  62 Историја Час 2
  61 Историја Час 2
  52 Историја Час 1
  51 Историја Час 1
  71 Историја Час 2
  72 Историја Час 2
  73 Историја Час 2
  81 Историја Час 2
  82 Историја Час 2
         
Владислав Јаковљевић     18
  52 Географија Час 1
  62 Географија Час 2
  72 Географија Час 2
  51 Географија Час 1
  71 Географија Час 2
  82 Географија Час 2
  81 Географија Час 2
  61 Географија Час 2
  73 Географија Час 2
  61,62 Грађанско васпитање Час 1
  71, 72, 73 Шах Час 1
         
Мирољуб Живковић     14
  62 Физика Час 2
  82 Физика Час 2
  61 Физика Час 2
  71 Физика Час 2
  72 Физика Час 2
  81 Физика Час 2
  73 Физика Час 2
         
Боривоје Стевановић     20
  51 Математика Час 4
  52 Математика Час 4
  81 Математика Час 4
  82 Математика Час 4
  83 Математика Час 4
         
         
Данијел Николић     18
  61 Математика Час 4
  62 Математика Час 4
  71 Математика Час 4
  72 Математика Час 4
  51, 52 Информатика и рачунарство Час 2
         
Славица Јаковљевић     18
  52 Биологија Час 2
  71 Биологија Час 2
  72 Биологија Час 2
  51 Биологија Час 2
  62 Биологија Час 2
  81 Биологија Час 2
  82 Биологија Час 2
  61 Биологија Час 2
  83 Биологија Час 2
         
Рајна Ненадовић     10
  71 Хемија Час 2
  81 Хемија Час 2
  82 Хемија Час 2
  72 Хемија Час 2
  83 Хемија Час 2
         
Вито Петровић     22
  81 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  62 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  71 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  61 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  82 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  51 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  72 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  52 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  73 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  81, 82 Информатика и рачунарство Час 2
  51, 52 Информатика и рачунарство Час 2
         
Сретен Симић     21
  51 Физичко васпитање Час 2
  52 Физичко васпитање Час 2
  61 Физичко васпитање Час 2
  62 Физичко васпитање Час 2
  71 Физичко васпитање Час 2
  72 Физичко васпитање Час 2
  81 Физичко васпитање Час 2
  82 Физичко васпитање Час 2
  71 Изабрани спорт Час 1
  72 Изабрани спорт Час 1
  73 Физичко васпитање Час 2
  52 Изабрани спорт Час 1
         
Стојадин Туфегџић     6
  81 Изабрани спорт Час 1
  82 Изабрани спорт Час 1
  61 Изабрани спорт Час 1
  51 Изабрани спорт Час 1
  73 Изабрани спорт Час 1
  62 Изабрани спорт Час 1
         
Драгана Живковић-Скокић   18
  81 Руски језик Час 2
  62 Руски језик Час 2
  82 Руски језик Час 2
  71 Руски језик Час 2
  72 Руски језик Час 2
  61 Руски језик Час 2
  73 Руски језик Час 2
  52 Руски језик Час 2
  51 Руски језик Час 2
         
Горан Рајковић     4
  61,62 Верска настава Час 1
  71,72,73 Верска настава Час 1
  51,52 Верска настава Час 1
  51,52 Верска настава Час 1
         
Бобана Мишић     7
  51,52 Грађанско васпитање Час 1
  81,82 Грађанско васпитање Час 1
  81,82 Грађанско васпитање Час 1
  81,82 Грађанско васпитање Час 1
  71,72,73 Грађанско васпитање Час 1
  71,72,73 Грађанско васпитање Час 1
  61,62 Грађанско васпитање Час 1

Годишњи фонд часова редовне наставе


Предмет 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136
Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68
Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34
Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34
Историја 1 36 2 72 2 72 2 68
Географија 1 36 2 72 2 72 2 68
Физика - - 2 72 2 72 2 68
Математика 4 144 4 144 4 144 4 136
Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68
Хемија - - - - 2 72 2 68
Техничко и информатичко образовање 2 72 2 72 2 72 2 68
Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68

Годишњи фонд часова изборне наставе

 

Предмет 5. разред  6. разред 7. разред 8. разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 34
Руски језик 2 72 2 72 2 72 2 68
Изабрани спорт 1 36 1 36 1 36 1 34
Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34
Шах 1 36 1 36  
Сликање и вајање 1 36