Предметна настава школске 2016/17. године одвија се у следећим одељењима:


 

Разред и одељење Број ученика Одељенски старешина
 
51   Марина Јордански
52   Сретен Симић
61 21 Славица Јаковљевић
62 24  Виолета Јаковљевић
71 19 Боривоје Стевановић
72 18 Бојан Хаџић
73 19 Владислав Јаковљевић
81 22 Драгана Живковић-Скокић
82 22  Вито Петровић

 Укупно ученика: 197


 Задужења наставника по предметима и одељењима


 

Предавач Одељење Предмет Дужина Недељни фонд
Тијана Милићевић     18
  52 Српски језик Час 5
  72 Српски језик Час 4
  73 Српски језик Час 4
  51 Српски језик Час 5
         
Виолета Јаковљевић     20
  62 Српски језик Час 4
  71 Српски језик Час 4
  82 Српски језик Час 4
  61 Српски језик Час 4
  81 Српски језик Час 4
         
Владимир Стојановић     18
  51 Енглески језик Час 2
  71 Енглески језик Час 2
  52 Енглески језик Час 2
  72 Енглески језик Час 2
  61 Енглески језик Час 2
  82 Енглески језик Час 2
  62 Енглески језик Час 2
  81 Енглески језик Час 2
  73 Енглески језик Час 2
         
Јордански Марина     12
  51 Ликовна култура Два Часa 1
  52 Ликовна култура Два Часa 1
  61 Ликовна култура Час 1
  62 Ликовна култура Час 1
  73 Ликовна култура Час 1
  72 Ликовна култура Час 1
  51,52 Сликање и вајање Час 1
  82 Ликовна култура Час 1
  81 Ликовна култура Час 1
  71 Ликовна култура Час 1
         
Бојан Хаџић     11
  61 Музичка култура Час 1
  62 Музичка култура Час 1
  71 Музичка култура Час 1
  82 Музичка култура Час 1
  51 Музичка култура Час 2
  52 Музичка култура Час 2
  81 Музичка култура Час 1
  73 Музичка култура Час 1
  72 Музичка култура Час 1
         
Милица Спасојевић     16
  62 Историја Час 2
  61 Историја Час 2
  52 Историја Час 1
  51 Историја Час 1
  71 Историја Час 2
  72 Историја Час 2
  73 Историја Час 2
  81 Историја Час 2
  82 Историја Час 2
         
Владислав Јаковљевић     18
  52 Географија Час 1
  62 Географија Час 2
  72 Географија Час 2
  51 Географија Час 1
  71 Географија Час 2
  82 Географија Час 2
  81 Географија Час 2
  61 Географија Час 2
  73 Географија Час 2
  61,62 Грађанско васпитање Час 1
  71, 72, 73 Шах Час 1
         
Мирољуб Живковић     14
  62 Физика Час 2
  82 Физика Час 2
  61 Физика Час 2
  71 Физика Час 2
  72 Физика Час 2
  81 Физика Час 2
  73 Физика Час 2
         
Боривоје Стевановић     23
  72 Математика Час 4
  73 Математика Час 4
  81 Математика Час 4
  71 Математика Час 4
  82 Математика Час 4
  71, 72, 73 Информатика и рачунарство Час 3
         
Данијел Николић     18
  52 Математика Час 4
  62 Математика Час 4
  51 Математика Час 4
  61 Математика Час 4
  61, 62 Информатика и рачунарство Час 2
         
Славица Јаковљевић     18
  52 Биологија Час 2
  71 Биологија Час 2
  72 Биологија Час 2
  51 Биологија Час 2
  62 Биологија Час 2
  81 Биологија Час 2
  82 Биологија Час 2
  61 Биологија Час 2
  73 Биологија Час 2
         
Рајна Ненадовић     10
  71 Хемија Час 2
  81 Хемија Час 2
  82 Хемија Час 2
  72 Хемија Час 2
  73 Хемија Час 2
         
Вито Петровић     22
  81 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  62 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  71 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  61 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  82 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  51 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  72 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  52 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  73 Техничко и информатичко образовање Два Часa 1
  81, 82 Информатика и рачунарство Час 2
  51, 52 Информатика и рачунарство Час 2
         
Сретен Симић     21
  51 Физичко васпитање Час 2
  52 Физичко васпитање Час 2
  61 Физичко васпитање Час 2
  62 Физичко васпитање Час 2
  71 Физичко васпитање Час 2
  72 Физичко васпитање Час 2
  81 Физичко васпитање Час 2
  82 Физичко васпитање Час 2
  71 Изабрани спорт Час 1
  72 Изабрани спорт Час 1
  73 Физичко васпитање Час 2
  52 Изабрани спорт Час 1
         
Стојадин Туфегџић     6
  81 Изабрани спорт Час 1
  82 Изабрани спорт Час 1
  61 Изабрани спорт Час 1
  51 Изабрани спорт Час 1
  73 Изабрани спорт Час 1
  62 Изабрани спорт Час 1
         
Драгана Живковић-Скокић   18
  81 Руски језик Час 2
  62 Руски језик Час 2
  82 Руски језик Час 2
  71 Руски језик Час 2
  72 Руски језик Час 2
  61 Руски језик Час 2
  73 Руски језик Час 2
  52 Руски језик Час 2
  51 Руски језик Час 2
         
Горан Рајковић     4
  61,62 Верска настава Час 1
  71,72,73 Верска настава Час 1
  51,52 Верска настава Час 1
  51,52 Верска настава Час 1
         
Бобана Мишић     7
  51,52 Грађанско васпитање Час 1
  81,82 Грађанско васпитање Час 1
  81,82 Грађанско васпитање Час 1
  81,82 Грађанско васпитање Час 1
  71,72,73 Грађанско васпитање Час 1
  71,72,73 Грађанско васпитање Час 1
  61,62 Грађанско васпитање Час 1

Годишњи фонд часова редовне наставе


Предмет 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136
Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68
Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34
Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34
Историја 1 36 2 72 2 72 2 68
Географија 1 36 2 72 2 72 2 68
Физика - - 2 72 2 72 2 68
Математика 4 144 4 144 4 144 4 136
Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68
Хемија - - - - 2 72 2 68
Техничко и информатичко образовање 2 72 2 72 2 72 2 68
Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68

Годишњи фонд часова изборне наставе

 

Предмет 5. разред  6. разред 7. разред 8. разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 34
Руски језик 2 72 2 72 2 72 2 68
Изабрани спорт 1 36 1 36 1 36 1 34
Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34
Шах 1 36 1 36  
Сликање и вајање 1 36