Модели уплатница за родитеље

уплатница за кухињу

 uplatnica kuhinja

Цена кухиње за месец новембар 2018. износи 800 динара

Цена кухиње за месец октобар 2018. износи 850 динара

Цена кухиње за месец септембар 2018. износи 700 динара


уплатница за екскурзију (родитељски рачун)

 

Уплатница за екскурзију - рачуна агенције

EKSKURZIJA AGENCIJA

 Напомена:

позив на број по разредима

(за уплате на рачун агенције)

1. разред - 21/018

2. разред - 22/018

3. разред - 23/018

4. разред - 24/018

5. разред - 25/018

6. разред - 26/018

7. разред - 27/018

8. разред - 28/018