Овде можете видети преглед актуелних јавних набавки:

 

 ------------------------------------- 2018.-------------------------------------

  • Датум 26.12.2017. год.

  • Датум 26.09.2017. год.

  • Датум 11.09.2017. год.

  • Датум 10.08.2017. год.

     ------------------------------------- 2017.-------------------------------------

---------------------------- 2016. -----------------------------

  • Датум: 15.10. 2015. год.

    •        Поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке је набавка добара:

гасно уље екстра лако-ЕВРО ЕЛ, дрво за огрев  и угаљ за потребе потребе грејања О.Ш.“Радица Ранковић“ у Лозовику

(Линк ка документацији)