Разред и одељење број ученика учитељ
1-1   Светлана Јоновић
1-2   Милица Савић 
2-1   Татјана Срејић
2-2   Живкица Туфегџић
3-1   Милица Рајић
3-2   Лидија ћосић
4-1   Зорица Скокић
4-2   Соња Девић 

Укупно ученика: ___

За изборни предмет - Верска настава задужен је Горан Рајковић

За предмет - Енглески језик задужена је Мирјана Јелисијевић