О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

-          Седница одељенских већа одржаће се 10.11.2015. ( уторак)

по следећем распореду:

 • I –  IV  разреда  у 9h
 • V – VIII разреда у 10h

Дневни ред

 1. Разматрање успеха и дисциплине на крају  I класификационог периода школске 2015/16. Године
 2. Одржавање додатне и допунске наставе
 3. Разно

-          Седница наставничког већа одржаће се 13.11.2015 (петак) у 13.15h

                Дневни ред:

 1. Усвајање извештаја са претходне седнице
 2. Разматрање успеха и дисциплине на крају I класификационог периода школске 2015/2016.године
 3. Организовање додатног рада и допунске наставе
 4. Анализа прославе дана школе
 5. Одржавање родитељских састанака
 6. Разно

Присуство је обавезно. У случају ОПРАВДАНЕ  одсусности обавестити директора школе.