У понедељак, 5. октобра одржаће се седница Наставничког већа са почетком у 13.15 часова

 За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Припреме за прославу Дана школе

2. Разно