Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 15.12. 2016. у 13.15 часова

Предложени дневни ред:

- Комисије за попис

- Извођење екскурзија

- Припремање прославе Светог Саве

- Разно