Седница Наставничког већа одржаће се у петак, 13.11.2015. год. са почетком у 13.15