Седнице Одељенских већа биће одржане у среду, 18. априла по следећем распореду:

  • Нижи разреди (разредна настава) у 12.00 часова
  • Виши разреди (предметна настава) у 13.10 часова

Дневни ред:

  1. Анализа успеха и владања ученика у трећем класификационом периоду
  2. Разно