Седница Наставничког већа одржаће се у четвртак, 10. новембра са почетком у 13.15 часова

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

СЕДНИЦА    НАСТАВНИЧКОГ   ВЕЋА   БИЋЕ   ОДРЖАНА    У   СРЕДУ   16.12.2015. ГОДИНЕ   СА ПОЧЕТКОМ   У 13.15h

ДНЕВНИ РЕД

  1. УСВАЈАЊЕ   ЗАПИСНИКА   СА   ПРЕТХОДНЕ   СЕДНИЦЕ   НАСТАВНИЧКОГ   ВЕЋА
  2. КОМИСИЈЕ   ЗА   ПОПИС   ИМОВИНЕ   И   ОБАВЕЗА   НА   ДАН   31.12.2015. ГОД.
  3. ПЕДАГОШКА   ДОКУМЕНТАЦИЈА – РЕАЛИЗАЦИЈА   СТАНДАРДА   У   ОКВИРУ   СВАКОГ ПРЕДМЕТА
  4. ЕКСКУРЗИЈА   УЧЕНИКА   ЗА   ШКОЛСКУ   2015/2016. ГОД.
  5. ОРГАНИЗАЦИЈА   ПРОСЛАВЕ   СВЕТОГ   САВЕ
  6. РАЗНО

ПРИСУСТВО   ЈЕ   ОБАВЕЗНО.  У СЛУЧАЈУ   ОПРАВДАНЕ   ОДСУТНОСТИ   ОБАВЕСТИТИ  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ.

Поткатегорије

obavestenja za oglasnu tablu

kategorija o obavestenjima za OT (Oglasnu Tablu)

kategorija za takmicenja

o javnim nabavkama