Дана 14.09.2015. биће одржана седница Наставничког већа са почетком у 13.10 часова

За седницу је предложен следећи дневни ред

1. извештај о раду

2. планирање екскурзија

3. актуелна питања

4. разно