На сајту у секцији Огласна табла -- распоред можете наћи нови распоред који важи од четвртка, 02.06.2016.

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо Вас да ће  упис деце у први разред основне школе, за школску 2016/2017.годину почети  01.априла 2016.године.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду. Број места у у боравку је ограничен.

Према чл.98 Закона о основама система образовања и васпитања("Сл.гл.РС" бр.72/09;52/11; и 55/13;) у први разред се уписују деца рођена од 1.марта 2009.године до краја фебруара 2010.године.

За преверемени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.марта 2010.године до 01.септембра 2010.године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 01.априла 2016.године до почетка школске године. Приликом уписа(предаје тражених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код педагога. Тестирање ће се обавити до краја јуна 2016.године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1.Извод из матичне књиге рођених(оверен препис или фотокопија) која не може бити старија од 6 месеци;

2.Потврда о здравственом стању детета

3.Доказ о територијалној припадности школи-уверење о пребивалишту;

4.Уверење Предшколске установе о похађању предшколског програма

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, свакпог радног дана од 8-14 часова.

Заједнички родитељски састанак будућих првака одржаће се у петак 07.јуна 2016.године у фискултурној сали школе.

ДРАГИ БУДУЋИ ПРВАЦИ, РАДУЈЕМО СЕ ВАШЕМ ДОЛАСКУ.

                                                                                                                             Душанка Ђорђевић, секретар школе

ПРЕМА КАЛЕНДАРУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА, НАСТАВА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ЗАВРШАВА СЕ 29.01.2016.ГОДИНЕ (ПЕТАК).

ПРВИ НАСТАВНИ ДАН У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ЈЕ  17.02.2016.ГОДИНЕ (СРЕДА) ПО ВАЖЕЋЕМ РАСПОРЕДУ ЧАСОВА И СМЕНА.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ БИЋЕ ОДРЖАНИ 04.02.2016.ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) У ЦЕНТРАЛНОЈ ШКОЛИ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

-          I-IV        РАЗРЕДА У 09.00h

-          V-VIII    РАЗРЕДА  У  10.00h

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

РАДОМИР СКОКИЋ

Пријављени уџбенички комплети на Јавном конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја
за уџбенике који ће се у основним школама користити
од ш.г. 2016/2017. до ш.г. 2018/2019.

Поштоване колеге, на следећем линку можете наћи материјал потребан за одабир уџбеника за школску 2016/2017. годину.

Понуда уџбеника за 2016/2017. школску годину по разредима 
(кликните на линк да би сте приступили материјалу)

такође, можете користити и апликацију са сајта Министарства просвете:

http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php

Потребно је одабрати уџбенике по разредима и списак одабраних уџбеника доставити управи школе

 

 

 

                                                                O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ УЧЕНИЦИ ДА ЈЕ 27.01.2016.ГОДИНЕ (СРЕДА) ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТИ САВА. ТО ЈЕ НЕНАСТАВНИ АЛИ РАДНИ ДАН.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ  БИЋЕ ОДРЖАНА 27.01.2016.ГОДИНЕ У 10.30h  У ДОМУ КУЛТУРЕ У ЛОЗОВИКУ. ГЕНЕРАЛНА ПРОБА БИЋЕ ОДРЖАНА 25.01.2016.ГОДИНЕ(ПОНЕДЕЉАК) У 13.00h У ДОМУ КУЛТУРЕ.

СВИМ УЧЕНИЦИМА  И РАДНИЦИМА ШКОЛЕ  ЧЕСТИТАМ ШКОЛСКУ СЛАВУ.

                                                                                                                                               ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

                                                                                                                                             РАДОМИР СКОКИЋ