Бити на челу ОШ "Радица Ранковић" представља велики изазов, али и велику одговорност. Поверење које ученици и родитељи имају у нас запослене у школи и саму школу је нешто што се не сме изневерити. Како бисмо оправдали то поверење у школској 2017/18 смо вредно радили и постигли одређене резултате.

Школска година је била успешна према процени остварених активности планираних Годишњим планом рада.

Захваљујући огромном доприносу Локалне самоуправе, која је уложила средства за уређење централне школе и школске зграде у Црквен-мали омогућени су много бољи услови за рад. Средствима донације Министарства правде и Министарства просвете уз помоћ Локалне самоуправе извршена је замена 42 прозора, обезбеђен је намештај у 8 кабинета, извршен прикључак на централни водовод, уведено централно грејање зграде у Црквен-мали и многе друге активности за побољшање услова рада а самим тим и побољшање позитивне атмосфере у школи, запослених и ученика.

У новој школској години очекује се реализација пројекта - реконструкција, адаптација и уређење школске зграде  Бугар-мала, реализација пројекта енергетске ефикасности централне школе, куповина школског намештаја - донација Електропривреде, куповина наставних средстава и друго,

Нарочита пажња биће усмерена на превентивне активности вршњачког насиља, подизању квалитета наставе, стручног усавршавања наставника, примени ИКТ у настави и коришћењу електронског дневника.

Срећно свима у новој школској години!

 

директор школе

Радомир Скокић