На почетку нове школске године, часови ће због епидемиолошке ситуације трајати по 30 минута, по препоруци Министарства просвете.

Распоред звоњења:

1. час 8,00 - 8,30

2. час 8,35 - 9,05

Велики одмор 9,05 - 9,25

3. час 9,25 - 9,55

4. час 10,00 - 10,30

5. час 10,35 - 11,05

6. час 11,10 - 11,40

 

распоред часова наћи ћете овде.