Противпожарна (ПП) обука за запослене одржаће се у петак, 25.11. 2016. 

Предавање почиње у 12 часова

(часови ће бити скраћени)