Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо Вас да ће  упис деце у први разред основне школе, за школску 2016/2017.годину почети  01.априла 2016.године.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду. Број места у у боравку је ограничен.

Према чл.98 Закона о основама система образовања и васпитања("Сл.гл.РС" бр.72/09;52/11; и 55/13;) у први разред се уписују деца рођена од 1.марта 2009.године до краја фебруара 2010.године.

За преверемени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.марта 2010.године до 01.септембра 2010.године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 01.априла 2016.године до почетка школске године. Приликом уписа(предаје тражених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код педагога. Тестирање ће се обавити до краја јуна 2016.године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1.Извод из матичне књиге рођених(оверен препис или фотокопија) која не може бити старија од 6 месеци;

2.Потврда о здравственом стању детета

3.Доказ о територијалној припадности школи-уверење о пребивалишту;

4.Уверење Предшколске установе о похађању предшколског програма

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, свакпог радног дана од 8-14 часова.

Заједнички родитељски састанак будућих првака одржаће се у петак 07.јуна 2016.године у фискултурној сали школе.

ДРАГИ БУДУЋИ ПРВАЦИ, РАДУЈЕМО СЕ ВАШЕМ ДОЛАСКУ.

                                                                                                                             Душанка Ђорђевић, секретар школе