Екскурзија је школске 2017/2018. планирана за 27.04.2018. год.

табеларни преглед цене екскурзије по разредима

разред  рачун агенције родитељски рачун укупно
1000 300  1300 
2 1750  300  2050 
3 1950  300  2250 
4 2500  300  2800 
5 2000  300  2300 
6 2300  400  2700 
7 6700  900  7600 
8 6600 850 7450

 

предложена динамика уплата са роковима плаћања по разредима

разред   28.12.2017 28.01.2018  26.02.2018  26.03.2018  20.04.2018  25.05.2018 
рачун
агенције
рачун
агенције
рачун
агенције
рачун
агенције
родитељски
рачун
 рачун
агенције
300  300  400    300   
400  400  500  450  300   
3 500  500  500  450  300  
4 600  600  600  700  300  
5 500  500  500  500  300  
6 600  500  600  600  400   
7 1400 1400 1400 1400 900 1100
8 1300 1400 1300 1400 850 1200

 

табеларни преглед позива на број (рачун агенције)

разред  позив на број
21/018
22/018
23/018
4 24/018
5 25/018
6 26/018
27/018 
8 28/018

 

за уплате на родитељски рачун позив на број је разред и одељење ученика