На часовима Енглеског језика учимо наравно енглески језик на забаван начин. На додатној настави и секцијама надарени ученици продубљују своје знање. Ови надарени ученици потрудиће се да нам делове сајта понуде и на енглеском језику (проширити)