На  Међународној конференцији „Нови изазови у едукацији“, одржаној 26. и 27. октобра у Новом Саду,   наставници наше школе Драгана Живковић Скокић и Вито Петровић одржали су предавање  на тему  ФИЛМ И ФИЛМСКА АНИМАЦИЈА КАО ИНОВАТИВНО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО У КУРИКУЛУМУ  

            Циљ овог научно-стручног скупа био је како унапредити тренутни начин рада са децом, као и покретање нових идеја у области образовања.  

            О томе како продубити преко потребну креативност код деце и увести иновативност у наставни процес, наше колеге су изложили свој иновативни поглед на свајање наставног градива:

      "Применом филма и филмске анимације изместили смо ученике из позиције пасивног посматрача у улогу креативног ствараоца који самостално долази до закључака. Размишљајући о различитим појавама, едуковани  и оснажени они ће одабрати најбољи пут за усвајање нових знања која су им неопходна за живот.   

         

           Правилним избором добро осмишљених активности у којима млади самостално истражујући долазе  до решења ствара код њих функционална и примењива знања. Овако  ангажовани ученици постају партнери у настави, конструктивно размишљају, решавају проблеме, а до искустава долазе кроз игру и визуелизацију. Продукти њиховог учења су видљиви и могу се показати родитељима и у широј заједници кроз ревије и фестивале.

          Акредитовањем овог програма код Завода за унапређење образовања и васпитања стекли су се услови да своја  искуства у овој области пренесемо наставницима у основним и средњим школама, те их  тако оснажимо у  примени ових иновативних дидактичких средстава"

Школа1
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа2
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа3
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа4
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа5
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
дигитална учионица
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа6
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа7
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа8
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик