На почетку нове школске године, часови ће због епидемиолошке ситуације трајати по 30 минута, по препоруци Министарства просвете.

Распоред звоњења:

1. час 8,00 - 8,30

2. час 8,35 - 9,05

Велики одмор 9,05 - 9,25

3. час 9,25 - 9,55

4. час 10,00 - 10,30

5. час 10,35 - 11,05

6. час 11,10 - 11,40

 

распоред часова наћи ћете овде.

Школа1
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа2
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа3
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа4
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа5
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
дигитална учионица
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа6
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа7
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа8
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик