ФООО - Функционално Основно Образовање Одраслих

У Основној школи „Радица Ранковић“ у Лозовику од 2011. год. постоји програм за образовање одраслих. Донацијом Европске уније започео је прво пројекат Друга шанса, који је прерастао у Функционално основно образовање одраслих.

 

drugasansafoto1

 


У оквиру ове делатности сви старији од 16 година који нису завршили основно образовање и васпитање имају могућност да заврше свих осам разреда основне школе у трајању од три године (три циклуса).  Један циклус су прва четири разреда (основно описмењавање), други пети и шести, а трећи седми и осми разред. До сада је у оквиру ФООО-а основно образовање и васпитање стекло 48 полазника, а 19 их је у процесу школовања. Школске 2014/15. по први пут је било довољно кандидата за упис и формирање првог циклуса. Програм је прилагођен образовању одраслих, усмерен на стицање основних знања применљивих у пракси, уз нове предмете као што су предузетништво, дигитална писменост, одговорно живљење у грађанском друштву и примењене науке. Школа је тренутно у процесу верификације да би проширила редовну делатност и постала и школа за основно образовање и васпитање деце и одраслих. 

drugasansafoto2

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА - ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ


         Наставу програма ФООО одвија  се на српском језику сваког радног дана од 15 часова, што се у претходном периоду показало као најбоље решење.
      Настава се одвија у складу са правилником о наставном плану и програму о основном образовању одраслих, сл. гласник РС 72/09 и 55/13.    

         У шк.2014/15.години уписано је укупно 49 полазника,и то: 16 за први циклус,15 за други циклус и 18 за трећи циклус.

          У првом циклусу функционалног основног образовања одраслих реализују се следећи наставни предмети:

 • Српски језик
 • Математика
 • Енглески језик
 • Дигитална писменост
 • Основне животне вештине.        

У другом циклусу функционалног основног образовања одраслих реализују се следећи наставни предмети:

  • Српски језик,
  • Математика,
  • Енглески језик,
  • Дигитална писменост,
  • Биологија,
  • Географија,
  • Историја,
  • Физика,
  • Хемија,
  • Одговорно живљење у грађанском друштву,
  • Предузетништво

У трећем циклусу функционалног основног образовања одраслих реализују се следећи предмети:

   • Српски језик,
   • Математика,
   • Енглески језик,
   • Дигитална писменост,
   • Биологија,
   • Географија,
   • Историја,
   • Физика,
   • Хемија,
   • Одговорно живљење у грађанском друштву,
   • Предузетништво,
   • Примењене природне науке.

 

Подела предмета на наставнике - ФООО

Ред.бр. Наставни предмет Задужени наставници
1. Разредна настава Маријана Николић
2. Српски језик Маријана Николић
3. Енглески језик Мирјана Јелисијевић
4. Предузетништво, Основне животне вештине Бобана Мишић
5. Историја Владислав Јаковљевић
6. Географија Владислав Јаковљевић
7. Физика Биљана Динчић
8. Математика Данијел Николић
9. Биологија Славица Јаковљевић
10. Хемија Биљана Динчић
11. Дигитална писменост Боривоје Стевановић
12. Примењене науке Славица Јаковљевић
13. Одговорно живење у грађанском друштву Марија Николић

 

Фотографије са часова дигиталне писмености

IMG_20161118_152800.jpg

Полазница Ика

IMG_20161118_152754.jpg

Полазник Гога