Списак запослених радника школе за школску 2018/2019. годину 


РАЗРЕДНА НАСТАВА


Бр. Презиме и име наставника Врста посла у школи
1. Скокић Зорица наставник разредне наставе
2. Јоновић Светлана професор разредненаставе
3. Девић Соња професор разредненаставе
4. Срејић Татјана наставник разредненаставе
5. Туфегџић Живкица професор разредненаставе
6. Рајић Милица наставник разредненаставе
7. Савић Милица професор разредненаставе
8. Ћосић Лидија наставник разредненаставе
9. Танасковић Виолета професор разредненаставе,
 продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА


 

Бр. Презиме и име наставника Врста посла у школи
10. Јаковљевић Виолета српски језик
11. Зорић Драгана српски језик
12. Јордански Марина ликовна култура
13. Живковић-Скокић Драгана руски језик
14. Хаџић Бојан музичка култура
15. Спасојевић Милица историја
16. Јаковљевић Владислав географија, грађанско васпитање
17. Томић Биљана  физика
18. Стевановић Боривоје математика, информатика и рачунарство
19. Николић Данијел математика
20. Јаковљевић Славица биологија
21. Ненадовић Рајна хемија
22. Петровић Вито

Техничко и информатичко образовање,  

информатика и рачунарство

23. Туфегџић Стојадин физичко васпитање
24. Симић Сретен физичко васпитање
25. Миленија _______________ верска настава
26. Стојановић Владимир енглески језик
27. Јелисијевић Мирјана енглески језик
28.  Михајловић Иван информатика и рачунарство
29. Мишић Бобана грађанско васпитање
30. Здравковић Бојана Биологија

 


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ


Бр. Презиме и име Врста посла у школи
31. Скокић Радомир директор
32. Ђорђевић Душанка секретар
33. Мишић Бобана библиотекар
34. Николић Марија педагог
35. Марковић Александра шеф рачуноводства
36. Рајић Славица административни радник

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ


Бр. Презиме и име Врста посла у школи
37. Рајић Миодраг домар – ложач
38. Милош Тодоровић домар
39. Маринковић Вања чистачица
40. Марковић Данијела чистачица
41. Шајковић Гордана чистачица
42. Девић Јасмина чистачица
43. Девић-Мартић Верица чистачица
44. Веселиновић Горица чистачица
45. Радуловић Тања куварица