Списак запослених радника школе за школску 2023/2024. годину 


РАЗРЕДНА НАСТАВА


Бр. Презиме и име наставника Врста посла у школи
1. Николић Маријана наставник разредне наставе
2. Јоновић Светлана професор разредненаставе
3. Девић Соња професор разредненаставе
4. Срејић Татјана наставник разредненаставе
5. Туфегџић Живкица професор разредненаставе
6. Рајић Милица наставник разредненаставе
7. Савић Милица професор разредненаставе
8. Ћосић Лидија наставник разредненаставе
9. Танасковић Виолета професор разредненаставе,
 продужени боравак

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА


 

Бр. Презиме и име наставника Врста посла у школи
10. Јаковљевић Виолета српски језик
11. Георгијев Љубица српски језик
12. Јордански Марина ликовна култура
13. Живковић-Скокић Драгана руски језик
14. Хаџић Бојан музичка култура
15. Спасојевић Милица историја
16. Јаковљевић Владислав географија, грађанско васпитање
17. Томић Биљана  математика, информатика и рачунарство
18. Стевановић Боривоје математика, информатика и рачунарство
19. Михајловић Иван информатика и рачунарство
20. Јаковљевић Славица биологија
21. Шкорић Снежана хемија
22. Петровић Вито

Техника и технологија

23. Сих Игор физичко васпитање
24. Симић Сретен физичко васпитање
25. Марија Милашиновић верска настава
26. Стојановић Владимир енглески језик
27. Јелисијевић Мирјана енглески језик
28. Аврамовић Драгана физика
29. Мишић Бобана грађанско васпитање
30.

 


СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ


Бр. Презиме и име Врста посла у школи
31. Скокић Радомир директор
32. Ђорђевић Душанка секретар
33. Лукић Тамара психолог
34. Николић Марија педагог
35. Марковић Александра шеф рачуноводства
36. Рајић Славица административни радник

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ


Бр. Презиме и име Врста посла у школи
37. Рајић Миодраг домар – ложач
38. Гајић Дарко домар
39. Маринковић Вања чистачица
40. Марковић Данијела чистачица
41. Шајковић Гордана чистачица
42. Девић Јасмина чистачица
43. Девић-Мартић Верица чистачица
44.
45. Радуловић Тања куварица