Контактирајте нас

 

ОШ "Радица Ранковић"
Трг првобораца 7
11317 Лозовик 

 

одаберите особу коју желите да контактирате или да поставите питање

Директор школе - Радомир Скокић

Секретар школе - Душанка Ђорђевић
Школски одбор - Владислав Јаковљевић Администрација -
Александра Марковић, Славица Рајић

Педагошко - психолошка служба -

Марија Николић, Тамара Лукић

Савет родитеља
Тим ФООО - Друга шанса - Марија Симић Ученички парламент
Контакт служба сајта
Администратор сајта - Боривоје Стевановић