Школа у Лозовику постоји већ 188 година

По забележеној традицији, прва основна школа у Лозовику подигнута је 1835. године у једној приватној кући у центру села.

     Међутим, први учитељ баш те школе, Аранђел Илић у својим мемоарима тврди, да је своје ђаке подучавао у згради поред цркве брвнаре подигнуте 1831. године.

photo 13
     Године 1842. подигнута је Лозовичко-сараорачка школа, између ових села, код цркве брвнаре. Ђаке је подучавао учитељ Миладин Радовановић.
     Касније је 1871. године у средини села подигнута лепа и најмодернија зграда за оно време у којој је било много учионица и других споредних одељења. Ова зграда је била у функцији све до 1968. године када је направљена нова модерна зграда у центру села.

photo 04
     Пред почетак II светског рата, због великог броја ученика и разуђености Лозовика, отпочиње се изградња две нове школске зграде на супротним крајевима села. Исте су завршене тек након II светског рата, 1947. односно 1949. године (школске зграде бр. 2 и бр. 3).
Данас се рад школе одвија у овим трима одвојеним школским зградама (школска зграда 1 – у центру, бр. 2 у Бугар мали и бр. 3 у Црквен мали). У двема школским зградама настава се одвија за ученике од I – IV разреда, док у централној школи постоји 9 одељења виших разреда.

извор - сајт општине В.Плана