На линковима испод налазе се актуелна документа о раду школе.

 

- Извештај о реализацији годишњег плана рада

- План рада школе за школску 2020/2021.

- Школски развојни план