Назив наше интегративне теме:,,Доброта ће спасити свет онда када сви људи буду поверовали у њу!“,модел целовите интеграције срећно учење по рецепту Чаробног села.Изазов који нас је довео до финала 12 најбољих урађених сценарија на међународном такмичењу,,NAJBOLJIODNAS“.

Уживали смо месец дана срећно учећи са својим породицама,вршњацима,наставницима.....

Интервју са учитељицом Живкицом Туфегџић

УГ КРЕАТИВА–креативно образовање и АСОЦИЈАЦИЈА НАЈБОЉИХ НАСТАВНИКА ЕX YU ,расписује конкурс Меморијалну награду NAJBOLJIOD NAS. Учешће је подразумевало израду и реализацију најбоље наставничке праксе срећног учења.Осмислила сам оригинални сценарио срећно учење по рецепту Чаробног села.Преузела улогу виле Божице-синоним за учитељицу,али не било коју,већ ону која разуме и неизречено, мотивише и инспирише да схватимо значај здравља,да разумемо потребу очувања мира,да научимо и вреднујемо врлине,доброту и веру,да разликујемо прошлост од садашњости а садашњост од будућности,да учимо о богатству различитости и лепоти заједништва, о породичним вредностима,о неговању и поштовању наше традиције,да развијамо емпатију, усвајамо моралне вредности а пре свега да ће доброта спасити свет!Методички приступ утемељен на срећном учењу путем целовите пуне интеграције чији је општи циљ повезивање и сједињавање наставних садржаја,наставних јединица из више предмета у логички организоване целине,како би ученици активним учешћем у процесу сазнања,а путем низа истраживачких и креативних задатака, систематизовали све научене садржаје који се вертикално и хоризонтално интегришу око приче,,Верина вера“ из књиге,,Зимски мир са вилом Божицом“Жељане Радојичић Лукић ,као базе интеграције наше теме,,Доброта ће спасити свет онда када сви људи буду поверовали у њу!“.

Најсвежији пројекат Еду Балкана,посвећен умрежавању и афирмисању златног трогла ,родитеља,ученика и наставника ,земаља Западног Балкана ,навео ме да покажем да то заиста постоји и у мојој учионици, у мом IV/2, у Републици Србији.

Активности кроз које смо уживали и срећно учили су многобројне од приче, укрштенице,асоцијације,читалаксије(анализа текста помоћу задатака на три нивоа сложености),речника врлина(временске капсуле,детективи,дрво врлина),изазова(помоћ људима,биљкама,животињама,акције ,,Доброта је ИН“),беџаонице,истраживачких задатака(мали репортери),чаробнопедије(,,Христова чуда“,,,Вера-основ заједнице,народне пословице,постери доброте и врлина),евалуације и прославе успешно завршеног пројекта!

Све то ,довело ме је до 12 финалиста у Бањи Врујци .Постала сам амбасадор Срећног учења.Циљ остварен ! Позвани смо као одељење да песмом отворимо други дан манифестације.Деца су желела да виде Чаробно село и упознају Жељанине ђаке.Незаборавно дружење са колегиницама и размена искустава ,дало ми је енергију и знак да заиста јесам вила и поносни пионир срећног учења чији је мото“Сијај за себе,светлећеш за све нас!“

Позвани смо у Чаробно село , крајем августа ! Цело одељење и њихови родитељи!Радујемо се сусрету!

Концепт срећног учења по рецепту Чаробног села,јединствен је дечји универзум образовања и васпитања,другачији од постојећег,прилагођен потребама Z-генерације и времену у којем ће она живети и стварати.У блиској будућности ,њима је најважније као ће постојећа знања применити.Цео програм фокусиран је на развој креативних потенцијала сваког појединца у односу на себе самог.

 viber image 2023 07 03 18 04 58 329

 viber image 2023 07 03 18 13 40 540