На линку наведеном испод налазе се документа везана за план рада школе за школску 2021/2022. годину.

На наведеној локацији налазе се:

 • План рада школе 2021/2022
 • Програм слободних активности
 • Школски програм – први разред
 • Школски програм – други разред
 • Школски програм – трећи разред
 • Школски програм – четврти разред
 • Школски програм – пети разред
 • Школски програм – шести разред
 • Школски програм – седми разред
 • Школски програм – осми разред
 • Акциони план
 • Општи део ШП
 • Извештај о реализацији годишњег плана

 

Линк за приступ документацији је

План рада школе за 2021/2022