Штампа

Овде можете видети преглед актуелних јавних набавки:

 


 ------------------------------------- 2018.-------------------------------------

     ------------------------------------- 2017.-------------------------------------

---------------------------- 2016. -----------------------------

Предмет јавне набавке је набавка добара:

гасно уље екстра лако-ЕВРО ЕЛ, дрво за огрев  и угаљ за потребе потребе грејања О.Ш.“Радица Ранковић“ у Лозовику

(Линк ка документацији)