На  Међународној конференцији „Нови изазови у едукацији“, одржаној 26. и 27. октобра у Новом Саду,   наставници наше школе Драгана Живковић Скокић и Вито Петровић одржали су предавање  на тему  ФИЛМ И ФИЛМСКА АНИМАЦИЈА КАО ИНОВАТИВНО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО У КУРИКУЛУМУ  

            Циљ овог научно-стручног скупа био је како унапредити тренутни начин рада са децом, као и покретање нових идеја у области образовања.  

            О томе како продубити преко потребну креативност код деце и увести иновативност у наставни процес, наше колеге су изложили свој иновативни поглед на свајање наставног градива:

      "Применом филма и филмске анимације изместили смо ученике из позиције пасивног посматрача у улогу креативног ствараоца који самостално долази до закључака. Размишљајући о различитим појавама, едуковани  и оснажени они ће одабрати најбољи пут за усвајање нових знања која су им неопходна за живот.   

         

           Правилним избором добро осмишљених активности у којима млади самостално истражујући долазе  до решења ствара код њих функционална и примењива знања. Овако  ангажовани ученици постају партнери у настави, конструктивно размишљају, решавају проблеме, а до искустава долазе кроз игру и визуелизацију. Продукти њиховог учења су видљиви и могу се показати родитељима и у широј заједници кроз ревије и фестивале.

          Акредитовањем овог програма код Завода за унапређење образовања и васпитања стекли су се услови да своја  искуства у овој области пренесемо наставницима у основним и средњим школама, те их  тако оснажимо у  примени ових иновативних дидактичких средстава"